Operatori de date: LiDAR, interpretare ortofoto, stereorestitutie, GIS

Interpretarea și digitizarea diferitelor obiecte și elemente cum ar fi vegetația, relieful, infrastructura și a altora pe baza imaginilor georeferențiate de înaltă rezoluție sau imaginilor satelitare.

Criterii de selecție

Studii:

Studii universitare in curs sau finalizate (Geografie, Geodezie, Topografie - preferabil)

Aptitudini și abilități:

 • Capacitatea de a învăța într-un timp scurt regulile și specificațiile proiectului
 • Cunoașterea limbii engleze constituie avantaj
 • Capacitatea de a lucra cu date 3D, o bună "vedere spațială" (va fi testată)
 • Experiență în utilizarea soft-urilor GIS și/sau CAD (ArcGIS, Microstation, AutoCAD, Photoshop...) constituie un avantaj
 • Capacitatea și motivația de a lucra în echipă
 • Cunoștințe și interes față de geografie și teledetecție

Oferta

 • Salariu adaptat la performanța și poziția postului
 • Posibilitatea de formare și dezvoltare profesională continuă
 • Muncă de birou în exclusivitate

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră la adresa: or.ofnimolb@eraos.acirelav

 • Carriers
 • Operatori de date: LiDAR, interpretare ortofoto, stereorestitutie, GIS